Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en overeenkomsten met JunoBox B.V., Juno 25, 3962 KE  Wijk bij Duurstede, Nederland (verder aangeduid als JunoBox).

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met JunoBox. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe JunoBox met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

JunoBox verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van JunoBox, voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of voor het beter afstemmen van de content op onze website.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat JunoBox in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerkt.

Voor het beter afstemmen van de content op onze website verwerken wij de gegevens over uw gedrag op de website, zoals paginabezoek, met behulp van cookies. Deze gegevens verwerken wij anoniem. We bewaren deze anonieme gegevens voor statistische doeleinden zonder aflopende bewaartermijn. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Meer informatie is terug te vinden in ons cookiebeleid.

Voor relatiebeheer doeleinden, waaronder het opnemen van contact bewaren wij de volgende, gegevens: uw naam, geslacht, organisatie, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens die u verstrekt in bijvoorbeeld het vragen/opmerkingen veld van een van onze ingevulde formulieren. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of tot maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden. U kunt altijd aangeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen door u direct af te melden via de nieuwsbrief, of door contact op te nemen met ons secretariaat.

Voor uitvoeren van een overeenkomst, zoals het bestellen van een product of dienst. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van JunoBox (bijvoorbeeld een bijeenkomst, nieuwsbrief of een aanvraag voor informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten of producten, dan kunnen wij de door u verstrekte gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Gegevensbeveiliging

JunoBox hanteert veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen de personen die op grond van een autorisatiebeleid toegang mogen hebben tot de gegevens die mogelijkheid krijgen, en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of aan verwerkers die in opdracht van JunoBox bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij) of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over JunoBox, ons privacybeleid, of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen of een verzoek tot dataportabiliteit wilt doen.

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

JunoBox B.V.
Juno 25
3962 KE  Wijk bij Duurstede
Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen Privacy Policy
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website (www.junobox.nl) worden gepubliceerd. JunoBox adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacy Policy is bijgewerkt op 2 januari 2021.